14 juni 2022

Project WEVA – varen op groene waterstof

Binnen de verduurzaming van het goederenvervoer speelt de binnenvaart al jaren een belangrijke rol. Deze modal shift moet ertoe leiden dat goederen over lange afstanden niet meer per truck maar per binnenvaartschip en spoor vervoerd worden. Hierdoor wordt een behoorlijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van het goederenvervoer.

Lees meer