17 november 2022

Bijeenkomst: Waterstofpilots in de gebouwde omgeving – van theorie naar praktijk

Hoe kan waterstof veilig, duurzaam en robuust worden ingezet voor verwarming in de gebouwde omgeving? En wat komt daar allemaal bij kijken? Mede vanuit de Green Deal H2 wijken verkent een aantal partijen de mogelijkheden van waterstofwijken in de praktijk. In Hoogeveen, Stad aan ‘t Haringvliet maar zeker ook in de pilots in Lochem, Wagenborgen en Green Village is inmiddels waardevolle praktijkervaring opgedaan. Tijd om deze kennis te delen!

Dit doen we op donderdag 24 november 2022 in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst komt je meer te weten over:

 • De pilots vanuit de Green Deal
 • De pilots in Lochem , Wagenborgen en Green Village
 • Resultaten uit het omvangrijke onderzoeksprogramma HyDelta
 • Veiligheid van waterstof in de gebouwde omgeving
 • Vervolgstappen voor de uitrol van waterstof en de eventuele relatie met toepassing in de gebouwde omgeving

In de ochtend verzorgen we een inspirerende inleiding en pitches over de verschillende pilots. Tijdens de lunch is er een informatiemarkt en voldoende tijd om te netwerken. In de middag komt het thema veiligheid aan bod, gevolgd door een gesprek over de toekomstige landelijke uitrol van waterstof in relatie tot de gebouwde omgeving.

De dag is vooral bedoeld voor professionals die in het verleden, nu of in de toekomst denken te maken te krijgen met de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving, of in elk geval met de discussie daarover. We denken bijvoorbeeld aan:

 • Overheden zoals gemeenten, provincies, en de rijksoverheid
 • Woningcorporaties
 • Adviesbureaus en kennisinstellingen
 • Veiligheidsregio’s, en overige bij veiligheid betrokken instanties
 • Omgevingsdiensten
 • Installatiesector

De bijeenkomst vindt centraal gelegen plaats; in de Geertekerk in Utrecht, vlakbij Utrecht Centraal. De verwachte begin en eindtijd: 10.00 – 17.00 uur. Er is ruimte voor circa 200 deelnemers om fysiek aanwezig te zijn en persoonlijk kennis te maken met de mensen die praktijkervaring hebben. De bijeenkomst kan ook online worden gevolgd, maar dan heb je geen mogelijkheid tot interactie.

Registreren